Topnavigatie

Lezing over Carnaval bij de Adelbert Vereniging

Dinsdag 30 januari om 20.00 uur zal drs. Theo Fransen een lezing geven over ‘’Carnaval”.
Deze lezing wordt gegeven in Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8023 AH Zwolle.  

Koffie of thee vanaf 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom: toegangsprijs € 10,00. Graag via e-mail aanmelden bij Paul Beeker (paulinus.beeker@gmail.com). 

Drs. Theo Fransen zal een snelwandeling maken door de geschiedenis van carnaval met speciale aandacht voor de ontwikkeling van dit volksfeest in Zwolle en Overijssel. Theo Fransen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar carnaval hetgeen zijn beslag heeft gekregen in de publicatie van ‘’Hét Carnavalsboek, Van lentefeest tot festival” (2014).

Een  snelwandeling door de geschiedenis van de carnaval: Carnaval van ruim 2000 vóór Christus tot heden. Met speciale aandacht voor   de geschiedenis  van  dit  volksfeest in Zwolle en Overijssel.

Drs. Theo Fransen

De spreker maakt een snelwandeling door meer dan 40 eeuwen. In diverse   gebieden van de wereld blijken vanaf het begin van de geschreven geschiedenis der mensheid feesten voor te komen, die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met onze hedendaagse carnaval.

De Babyloniërs kenden aan het begin van de lente een nieuwjaarsfeest, met optochten,verkleedpartijen  en tijdelijke ruilkoningen. De Egyptenaren kenden reeds  een soort Blauwe Schuit. De Grieken vierden hun Anthestheria en  de Romeinen  offerden in 303 na Chr nog  een soort Prins Carnaval tijdens hun Saturnalia. De kerk had de nodige problemen  met deze feesten  en poogde die aanvankelijk te onderdrukken. Later te beginnen met het Concilie van Benevento in 1091  ging men er toe over het feest in te passen in de kerkelijke kalender  en wel aan de vooravond van de Vasten.

In de Middeleeuwen  ontstonden schitterende  Narrenfeesten, met Ezelspausen   en Narrenbisschoppen. De Reformatoren hadden het er moeilijk mee. 

Met het  afschaffen van de vasten verviel in hun ogen de rechtvaardigingsgrond voor dit feest. Het verzet van de kerkelijke en burgerlijke overheden leidde tot de bijna-ondergang.

Bijna, want in 1823 begon in Keulen de georganiseerde Carnaval en vormde het begin van een  sterke  opbloei. Maastricht richtte eind 1839 het Momusgezelschap op en Venlo eind 1842 Jocus. Den  Bosch veranderde in Oeteldonk in 1882. Pas na  de tweede wereldoorlog zou de carnaval een grote vlucht nemen, mede onder invloed van de TV. Ons land telt intussen ca 2000 echte carnavalsverenigingen en er trekken jaarlijks vele honderden optochten.

Ook  zal  worden ingegaan   op de  geschiedenis en   de verklaring van de woorden carnaval en vastenavond  en op de bijzondere betekenis van het getal elf en  de datum  Elf November. Uiteraard  zal  de spreker  speciaal  stilstaan  bij de  geschiedenis  van de  Vastenavond  in  Zwolle  en omgeving. Een en ander mede gebaseerd op een  grondig  onderzoek  in het  kader  van het nieuwe  boek:  Het  carnavalsboek. Van  Lentefeest  tot Festival.  

In  dit boek  wordt  ook diep ingegaan op de toekomstkansen van dit volksfeest  dat hij  beschouwt als uiterst waardevol cultuurhistorisch erfgoed. Er zal  voldoende tijd zijn om  de spreker na afloop van de voordracht met vragen het vuur na aan de schenen te leggen.. Ook kunt u het  nieuwe  boek  bij hem kopen.

Deel dit...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Nog geen reacties.

Geef een reactie