Carnavalsvereniging de Eileuvers

Club van 111

Sponsoren Club van 111


Wat is de Club van 111?

Logo_Club111jpgDe Club van 111 is een sponsorclub van mensen die de Eileuvers en het Sassendonkse carnaval een warm hart toedragen en bereid zijn een jaarlijkse bijdrage van € 33,- te doneren. De Club van 111 heeft momenteel ongeveer 70 leden. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die twee dingen gemeen hebben: het belangeloos steunen van CV de Eileuvers én bovenal het behoud van het Sassendonkse carnaval.

Men betaalt geen contributie, maar doet een jaarlijkse donatie.
De sponsor schenkt dus jaarlijks en de sponsor verwacht hiervoor geen tegenprestatie. De Club van 111 is dus een actieve club met passieve leden. Het gesponsorde geld wordt besteed aan allerlei activiteiten die een bijdrage leveren aan het behoud van het Sassendonkse carnaval. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Per gezin kunnen meerdere personen lid worden van de Club van 111.

Hoe werkt de Club van 111?
Met de bijdragen wordt CV de Eileuvers in de gelegenheid gesteld om allerlei activiteiten voor de vereniging en de Sassendonkse bevolking te organiseren. Voorbeelden zijn de intocht van de Stadsprins, de uitreiking van de Vuile Luier, het Kinder- en Seniorencarnaval en allerlei andere activiteiten. Activiteiten die een flinke aanslag op de verenigingskas betekenen. Zonder de financiële steun van de Club van 111 zou de organisatie van genoemde evenementen flink aan kwaliteit moeten inleveren.

De Club van 111 ook voor bedrijven!
De Club van 111 is er ook voor bedrijven. Bedrijven die de Eileuvers en het Sassendonkse carnaval een warm hart toedragen, kunnen lid worden van de Club van 111. Voor bedrijven bedraagt de jaarlijkse bijdrage € 111,11.

Sponsormiddag
Eenmaal per jaar houdt de Club van 111 een gezellige middag voor de sponsoren. Dit als waardering voor de ondersteuning van de Club van 111. De Club van 111 biedt haar leden die middag een buffet aan en op informele wijze kan persoonlijk kennis worden gemaakt met de Stadsprins en kan men zich opwarmen voor het carnaval. De middag vindt plaats op dezelfde dag als het Seniorencarnaval. De leden van de Club van 111 krijgen dan ook een gratis toegangskaart voor het Seniorencarnaval. Voorwaarde is wel dat ze de Sponsormiddag van de Club van 111 bezoeken. Vanzelfsprekend wordt deze middag low-budget georganiseerd, anders zou er te weinig geld overblijven voor de activiteiten.
 
  • Per sponsorbijdrage van 33 euro heeft één persoon toegang tot de Sponsormiddag en het Seniorencarnaval.
  • Per sponsorbijdrage van 111 euro hebben 2 personen toegang tot de Sponsormiddag en het Seniorencarnaval.

De historie van de Club van 111
Carnaval organiseren kost geld. Dat geld wordt voor een klein deel gesponsord door middel van subsidie afkomstig van de gemeente. Omdat de Eileuvers sinds de jaren 70 van de vorige eeuw steeds meer de ook de stedelijke organisatie van het Carnaval voor haar rekening nam, was er simpelweg meer geld nodig. Er moest aldus een financiële oplossing gezocht worden voor de kosten die jaarlijks gemaakt worden bij het organiseren van de activiteiten van het Sassendonkse Carnaval voor alle Zwollenaren. Met het oprichten van de Club van 111 (in 1976) worden deze kosten nu deels gedekt. Het initiatief om een sponsorclub op te richten kwam van Jan Winkel en Jan Ruberg, die dit idee had opgedaan bij het Carnaval in Limburg. Phons Leer is jarenlang het gezicht van de Club van 111 geweest.

Lid worden?
Als je lid wilt worden van de Club van 111 en daarmee dus de Eileuvers en het Sassendonkse carnaval wilt steunen, meld je dan aan bij:

De Club van 111
Gladiolenstraat 30
8013 ZB Zwolle
club-van-111@eileuvers.nl

De commissie van de Club van 111 bestaat uit:
Ans Nieuwenhuis
Cor Nieuwenhuis
Freddy van Elburg
Frans Dinkelberg