Carnavalsvereniging de Eileuvers

De bezetting van het Vorstendom

Het Vorstendom bestaat alleen uit oud-Eileuverprinsen en -Stadsprinsen. De Prins treedt af op de Zittingsavond, rond de elfde van de elfde (altijd een zaterdag op 11/11 of de 1e daarna). Na zijn aftreden (abdicatie) kan een oud-Prins de Vorsten verzoeken in het Vorstendom te worden opgenomen. Deze opname geschiedt tijdens een officieel optreden van de vereniging. Tijdens deze ceremonie protocollair staat hij op één been, legt de hand op het ei van de grote Eileuver en spreekt de wijze woorden: "Leve de man die het bier uitvond". Bij de Eileuvers spreken we dan niet van oud-Prins maar van Vorst. En Vorst ben je dan voor het leven, of je nu actief bent of niet actief.

De activiteiten van het Vorstendom
IMG_1150Het kiezen van een nieuwe Prins
De belangrijkste taak van het Vorstendom is, ieder jaar, de keuze van de nieuwe Eileuver- en Stadsprins. Dit gebeurt in het geheim en daar doen ze terecht heel erg mysterieus over. Daarom kan er hier dus ook niet worden verteld welke criteria daarvoor gehanteerd worden.

IMG_9156Op de Zittingsavond wordt dan de nieuwe Prins gepresenteerd. Hij mag die avond dan, exact om 23.11 uur, uit het Eileuvernest tevoorschijn komen. De weken c.q. dagen vooraf wordt er door de carnavalsvierder druk gespeculeerd wie toch die nieuwe Prins zou zijn. Zelfs weddenschappen worden afgesloten, maar vaak blijft het een gok. Twee Vorsten uit het Vorstendom zullen de nieuwe Prins altijd begeleiden vanaf het moment dat hij gevraagd is om Prins te worden.

Stabiliteitsfactor
Mocht, door welke oorzaak dan ook, het Bestuur te kennen geven niet meer aan haar taak te kunnen voldoen en af te treden, dan neemt het Vorstendom terstond het bestuur van de vereniging over en draagt zorg voor een zo spoedig mogelijk nieuw te formeren bestuur.

Vertegenwoordiging binnen de organisatie van de vereniging
Twee afgevaardigden van het Vorstendom hebben zitting in het Algemeen Bestuur en dragen daar hun steentje bij. Eén is de Voorzitter Vorstendom, afgekort VoVo, en de ander is dan de Vicevoorzitter Vorstendom, afgekort ViVoVo. Het Vorstendom is dan ook bereid om bij de diverse taken, die binnen de Eileuvers worden verricht, assistentie te verlenen.

Aanwezigheid bij het naar buiten treden van de vereniging
De actieve Vorsten uit het Vorstendom rouleren samen met het Hof der Eileuvers mee om de vereniging en de Prins te begeleiden tijdens het bezoeken van de vele eigen en externe evenementen.

Uiterlijk vertoon
Een Vorst heeft in zijn steek altijd 3 fazantenveren, net zoals de bestuursleden.

Leuk om te weten
Als een Vorst tevens Voorzitter van de vereniging wordt, dan mag hij tijdens die periode zich Grootvorst noemen.

De Vorsten:
 
Naam Prinsennaam Seizoen
Alex Covers Prins Alex I 1979-1980
Archibald Bakker Prins Archibald I 2005-2006
Bas Potjes Prins Sebas I 2016-2017
Christian Lensen Prins Balg I 2018-2019
Denis Holterman Prins HePpie I 2007-2008
Edwin van der Moolen Prins Tutti I 2004-2005
Frank-Jan van den Belt Prins Decibel.nl 2017-2018
Han Stiekema Prins Stiek I 1983-1984
Hans Hubbers Prins Hanz I 1985-1986
Hans Paul Visscher Prins Poets I 2011-2012
Harold van Riessen Prins Fit I 2010-2011
Hennie de Graaf Prins Hennie I 1988-1989
Herman de Kleine Prins Herrie I 1992-1993
Jaap Tulen Prins Tuut I + II 1965-1966
1966-1967
Jan van der Kolk Prins Jan II 1981-1982
Jan Stappenbeld Prins Stap I 1989-1990
Jan Paul Bakker Prins Paulus I 2013-2014
Jelmer Nijhuis Prins Jelmer I 2002-2003
Jörgen Korthagen Prins Kortje I 2012-2013
Jos Kamphuis Prins Jos I 1994-1995
Jurian Meintjes Prins Pec I 2014-2015
Koos de Lange Prins Kobus I 2008-2009
Maarten Trooster Prins Martinus I 2009-2010
Marc Schulte Prins Libra I 2022-2023
Martin van Thulden Prins Dionysos I 2006-2007
Paul Renckens Prins Renck I 1993-1994
René van Weeghel Prins René I 1999-2000
Rex Feenstra Prins Rex I 2003-2004
Robert van Rooyen Prins Pippi I 2001-2002
Sander Dol Prins Kinne I 2015-2016
Tom Peter Voogdt Prins Tomas I 1996-1997
Willem Klein Heerenbrink Prins Wilm I 1987-1988
Wim van 't Slot Prins Wam I 1997-1998
Wim Keijl Prins Willem van Bourgondië I + II + III  2019-2022
Wim van der Vegt Prins William I 1998-1999