Carnavalsvereniging de Eileuvers

Club van 111


Wat is de Club van 111?

Logo_Club111jpgDe Club van 111 is een club van mensen die de Eileuvers en het Sassendonkse carnaval een warm hart toedragen en bereid zijn een jaarlijkse bijdrage van € 111,- te doneren. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die twee dingen gemeen hebben: het belangeloos steunen van CV de Eileuvers én bovenal het behoud van het Sassendonkse carnaval.

Men betaalt geen contributie, maar doet een jaarlijkse donatie.
Een lid van de Club van 111 schenkt dus jaarlijks een bedrag en verwacht hiervoor geen tegenprestatie. De Club van 111 is dus een actieve club met passieve leden. Het gesponsorde geld wordt besteed aan allerlei activiteiten die een bijdrage leveren aan het behoud van het Sassendonkse carnaval. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Per gezin kunnen meerdere personen lid worden van de Club van 111.

Hoe werkt de Club van 111?
Met de bijdragen wordt CV de Eileuvers in de gelegenheid gesteld om allerlei activiteiten voor de vereniging en de Sassendonkse bevolking te organiseren. Voorbeelden zijn de vrijdagavond met Carnaval, de intocht van de Stadsprins, de Sassendonkse optocht, de uitreiking van de Vuile Luier, het Kinder- en Seniorencarnaval en diverse andere carnavalsactiviteiten voor alle carnavalsvierders.  Activiteiten die een flinke aanslag op de verenigingskas betekenen. Zonder uw financiële steun zou de organisatie van diverse Sassendonkse evenementen aanzienlijk aan kwaliteit moeten inleveren.

Voordelen van het lidmaatschap van de Club van 111
  • Als lid van de Club van 111 bent u (vanaf volgend seizoen) tevens automatisch lid van de vereniging (nu kost dit nog € 25,- extra).
  • Leden kunnen genieten van een volledig verzorgde middag of avond na het carnaval (rond halfvasten), inclusief hapjes, drankjes en entertainment.

De historie van de Club van 111
Carnaval organiseren kost geld. Dat geld wordt slechts voor een klein deel gedekt door contributie en subsidie afkomstig van de gemeente. Omdat de Eileuvers sinds de jaren 70 van de vorige eeuw steeds meer de ook de stedelijke organisatie van het Carnaval voor haar rekening nam, was er simpelweg meer geld nodig. Er moest naar financiële oplossingen worden gezocht voor de kosten die jaarlijks gemaakt worden bij het organiseren van de activiteiten van het Sassendonkse Carnaval voor alle Zwollenaren. Enerzijds worden bedrijven tegenwoordig gevraagd om cultuurpartner te worden en anderzijds kunnen Sassendonkers op persoonlijke titel lid worden van de Club van 111. Door de financiële injecties van deze beide groepen worden deze kosten nu deels gedekt.

Lid worden?
Als je lid wilt wordt van de Club van 111 en daarmee dus de Eileuvers en het Sassendonkse carnaval wilt steunen, stuur een mail met uw persoonlijke gegevens naar:
club-van-111@eileuvers.nl

De commissie van de Club van 111 bestaat uit:
  • Ans Nieuwenhuis
  • Cor Nieuwenhuis
  • Freddy van Elburg
  • Frans Dinkelberg